Apie mus


Dante Alighieri draugija yra ne pelno siekianti organizacija, kuri remia italų kalbos ir kultūros ugdymą visame pasaulyje. Draugija įsteigta 1889 m. italų inteligentijos atstovų grupės, Nobelio premijos laureato Giosue Carducci dėka. Tuo metu Italija dar buvo karalystė ir ne visiškai suvienyta šalis.

Šiuo metu Draugija veikia kiekviename žemyne, Afrikoje ir Azijoje, Amerikoje ir Europoje, Okeanijoje, rengia ne tik italų kalbos kursus (veikla, kuriai draugija nuo paties gimimo skyrė ypatingą dėmesį), bet ir įvairius kultūrinius renginius, skirtus besidomintiems Italija. Jų komitetų dėka Dante Alighieri draugija remia mokyklas, bibliotekas, išleidžia įvairias publikacijas, skiria premijas ir stipendijas.

Draugijos būstinė yra Romoje, Florencijos Rūmuose. Jai atstovauja ambasadorius Bruno Bottai. Nuo 1993 m. pagal Italijos Respublikos Užsienio Reikalų Ministerijos patvirtinimą, Dante Alighieri Draugija dirba pagal projektą PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri), kuriame dalyvauja Sienos Universiteto mokslininkai.

PLIDA sertifikatą pripažįsta Italijos Darbo ir socialinės apsaugos bei Mokslo ir švietimo ministerijos. Jis liudija italų kalbos įgūdžius, įgytus pagal šešių lygių mokymo sistemą, kuri atitinka įvairias studijų pakopas pagal Europos Tarybos reikalavimus.

Dante Alighieri Lietuvos komitetas įsteigtas 1990 m. Kaune, sovietmečio pabaigoje, Arūno Pakulos, gydytojo, mokslininko, italų kalbos ir kultūros gerbėjo dėka. Po jo mirties, 2004 m., Kauno Komitetas nevykdė jokios veiklos tol, kol p. Tamara Pakulienė ir Stefano M. Lanza atkūrė draugijos veiklą, ypač italų kalbos mokymo srityje.

Nuo 2004 m. lapkričio mėnesio Dante Alighieri pagal struktūrą ir tikslus pertvarkoma į ne pelno siekiančią organizaciją. Kaip paminėta pirmajame jos įstatų straipsnyje, pagrindinė veikla yra „saugoti ir platinti italų kalbą ir kultūrą pasaulyje“. Taip pat svarbus Kauno komiteto tikslas – „platinti lietuvių kalbą ir kultūrą Italijoje“ ir remti kultūrinį bendradarbiavimą tarp Italijos ir Lietuvos.

Dante Alighieri draugijos Kauno komitetas bendradarbiauja su Kauno Technologijos universiteto Humanitarinių mokslų fakultetu, Užsienio kalbų centru, ir su Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultetu ir Užsienio kalbų institutu. Jų patalpose vyksta dauguma užsiėmimų ir susitikimų. Su abiem universitetais buvo pasirašytas ketinimų protokolas.

 

Kauno DA komiteto valdyba

Ponia Tamara Pakulienė

Dante Alighieri Kauno komiteto garbės pirmininkė
DA Kauno komiteto narė nuo pat komiteto įsteigimo.

Stefano Lanza

Dante Alighieri Kauno komiteto pirmininkas ir iždininkas
Filologas, kalbininkas, Vytauto Didžiojo universiteto lietuvių kalbos filologijos mokslų daktaras ir lektorius. Gyvena ir dirba Lietuvoje daugiau nei dešimt metų, išleido pirmąjį lietuvių-italų kalbų žodyną, vertėjauja, rengia mokomąsias priemones, parašė kelis mokslinius straipsnius.

Laima Grikšienė

Dante Alighieri Kauno komiteto sekretorė

Regimantas Skaržauskas

Dante Alighieri Kauno komiteto pirmininko pavaduotojas

Artūras Averjanovas

Dante Alighieri Kauno komiteto pirmininko pavaduotojas