Italų kalbos kursai


Nuo rugsėjo mėnesio Dante Alighieri draugijoje prasideda nauji visų lygių italų kalbos kursai.

Preliminiariai skelbiama registracija į šias grupes:

1-as lygis (pradedantiesiems, nuo nulio) (I, III) ; [1-as lygis (II, IV) numatomas nuo spalio]
2-as lygis (I, III); 2-as lygis (II, IV);
3-as lygis (I, III);
4-as lygis (II, IV);
5-as lygis (I, III);
Aukštesnysis lygis (III) (turintiems B1 lygio kompetenciją);
Aukštesnysis lygis (IV) (turintiems B1 lygio kompetenciją);
Pažengusiųjų lygis (II) (turintiems B2 lygio kompetenciją).

Kiekvienas kursas susideda iš 27 paskaitų (po 1,5 val.), du kartus per savaitę nuo 17.30 val. Paskaitos vyksta VDU universiteto pastatuose.

Pradedančiųjų lygio kurso kaina: 27€ (didelė grupė, 1€ už paskaitą), 54€ (maža grupė, 2€ už paskaitą).
Kitų lygių kursų kaina: 81€ (3€ už paskaitą).

Turintieji teises į nuolaidas atitinkamai naudojasi lengvatiniais tarifais.

Teirautis, registruotis: info@dante.lt; 8 650 18327 ; www.facebook.com/dantebendruomene

Kursai parengti pagal tarptautinius standartus, nes Dante Alighieri Kauno komitetas yra pasaulinės Società Dante Alighieri padalinys (ladante.it), pasirašęs kultūrinio bendradarbiavimo konvenciją su Italijos Respublikos Užsienio reikalų ministerija ir su Romos La Sapienza universitetu. Einamas DA lietuviakalbiams skirtas vadovėlis, išlaikius egzaminą, išduodamas Dante Alighieri komiteto atestatas. Dante Alighieri Kauno komitetas yra vienintelis italų kalbos sertifikavimo centras Baltijos šalyse: išlaikius bet kurio lygio egzaminą, iš Italijos gaunamas tarptautinis kalbos mokėjimo atestatas (dvi sesijos per metus; daugiau informacijos plida.it/plida).

 

Trumpas lygių turinio aprašymas

Skirstymas lygiais (1as, 2as, 3as…) ne visada yra lengvai suprantamas. Čia rasite trumpą kiekvieno lygio turinio aprašymą. Žinant temas, bus lengviau pasirinkti! O prireikus, duosime išlaikyti kalbos lygio mokėjimo testą.

1-as lygis

Pagrindinės gramatikos temos Pagrindinės kalbos ir kultūros temos Pagrindinės kalbos funkcijos
Italų kalbos garsai ir rašyba Aš, mano šeima, draugai Pasisveikinti, atsisveikinti
Esamasis laikas Laiko išraiška (valandos, datos…) Elgesys susitinkant.
Skaitvardžiai Požymis, kiekis, kokybė „Šiltas“ bendravimas: padėkoti, atsiprašyti, apgailestauti, pasveikinti.
Artikeliai (il, un, i, una…) Italijos realijos
Asmeniniai įvardžiai (aš, tu… itališkai) Apie 300 žodžių Teikti, suprasti paprastą informaciją.
Būdvardžių ir daiktavardžių formos   Formuluoti klausimus.
Linksnių atitikmenys (kieno, kam… itališkai)   Minimaliai aprašyti žmones, daiktus.
Italų sakinio sandara   Minimaliai išreikšti nuomonę, patikimą.

2-as lygis

Pagrindinės gramatikos temos Pagrindinės kalbos ir kultūros temos Pagrindinės kalbos funkcijos
Italų kalbos butasis laikas passato prossimo Pomėgiai ir įpročiai Atpasakoti praeities įvykius
Paprastieji „įvardžiukai“ (lo, la, li, le, gli, mi ti, ci…) Vietos išraiška (1) Plačiau aprašyti žmones, daiktus.
Savybiniai įvardžiai (mano, tavo… itališkai) Orai Modalumo raiška (galėti, norėti, sugebėti, privalėti)
Sangrąžiniai veiksmažodžiai Kasdienio gyvenimo reiškiniai
  Italijos realijos Parašyti žinutes, atvirukus, trumpus laiškus
   Apie 600 žodžių  

3-as lygis

Pagrindinės gramatikos temos Pagrindinės kalbos ir kultūros temos Pagrindinės kalbos funkcijos
Liepiamoji nuosaka Parduotuvės, maistas, pirkiniai Formuluoti pasiūlymą, priimti, atmesti
essere, esserci, avere, averci Didžiai, spalvos, savybės Liepti, prašyti
Būdvardžių laipsniavimas (lengvesnis, blogiausias, geriau… itališkai) Vietos išraiška (2) Paaiškinti veiksmų seką tikslui pasiekti
Viešbutis, atostogos Žmonių, daiktų, reiškinių palyginimas
 Būtasis laikas imperfetto Kasdienio gyvenimo reiškiniai Kalbėti apie praeitį
   Italijos realijos  
   Apie 1000 žodžių  

4-as lygis

Pagrindinės gramatikos temos Pagrindinės kalbos ir kultūros temos Pagrindinės kalbos funkcijos
Laikų imperfetto, passato prossimo ir trapassato prossimo vartosena Kūno dalys, ligos, gydymas Formuluoti patarimą, raginimą
Kalbėti apie sudėtingą veiksmų seką praeityje Namai, būstas, baldai
Tariamoji nuosaka condizionale Kasdienio gyvenimo reiškiniai Kalbėti apie planus, ketinimus, svajones
Būsimasis laikas Italijos realijos  Išreikšti spėlionę
 Santykiniai įvardžiai che, cui Apie 1500 žodžių  
 Kokybiniai žodžių vediniai    

5-as lygis

Pagrindinės gramatikos temos Pagrindinės kalbos ir kultūros temos Pagrindinės kalbos funkcijos
Kombinuoti „įvardžiukai“ Namų apyvokos reikmenys Formuluoti įvairių palinkėjimų
Reikiamybės išraiška Italų šventės, papročiai Logiškai sieti priežastinio ryšio veiksmus
Nežymimieji įvardžiai  Bendravimas įstaigose Argumentuoti apie poreikius, reikalavimus
Įvardžiuotiniai veiksmažodžiai Kasdienio gyvenimo reiškiniai Pagrįsti nuomonę, požiūrį
 Sąlygos sakinys Apie 2000 žodžių Žodžio parinkimas esant daugiau variantų
 Sudėtinės veiksmažodžio formos